Muziek en Beleving

Elk kind uniek!

Bio

Leuk je te ontmoeten

 • Ik ben geboren in Boskoop en getrouwd met mijn eerste jeugdliefde Marc.
 • Samen met veel plezier onze vijf kinderen opgevoed en nu genietend van een groeiend aantal kleinkinderen.

Onder andere:

 • Intensief 35 jaar lang betrokken geweest bij een kerkelijk gemeente, waarbij een groeiende visie en verantwoordelijkheid voor het kerkelijk kinderwerk zich ontwikkeld heeft.
 • Behalve als vrijwilliger ben ik ook als betaalde beleidsmaker daarin actief geweest.
 • Ik heb ervaring in het ontwikkelen van visie en beleid gericht op post-modern intergenerationeel christelijke gemeente zijn.
 • Ik heb visie voor talentontwikkeling in ieder kind.

Opleiding:

 • Havo van 1968 – 1973 in Alphen a/d Rijn.
 • NXX, HBO pedagogiek, leraren opleiding jeugdzorg en ruimtelijke vormgeving, didactiek van 1973 – 19 77 in Den Haag. Brede opleiding met mogelijkheid tot lesgeven op LBO, MBO en HBO niveau en het leidde op voor leidinggevende functies in pedagogiek, (thuis) zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en onderwijs.
 • [De opleiding NXX/K&O is opgeheven. De lesbevoegdheid is sinds 1975 ondergebracht bij de Lerarenopleiding Omgangskunde en Gezondheidskunde. Het onderdeel Jeugdhulpverlening (Kinderverzorging & Opvoeding) is ondergebracht bij de studie HBO-jeugdwerk, momenteel Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)].
 • Werkervaring als gastouder, pedagogisch medewerker, locatiemanager kinderdagverblijf, beleidsmaker kerkelijk kinderwerk.
 • Ik heb een commercieel bedrijf geleid voor de opvang van kinderen voor winkelende ouders.
 • Eigenaar van Sampie website en cursus Sampie op Avontuur voor geloofsontwikkeling van 8 – 12 jaar.
 • Muziek en Beleving, een verzameling cursussen ontwikkeld voor jonge kinderen.

Sterke kanten:

 • pedagogiek van 0 – 12 jaar
 • geestelijke ontwikkeling van 0 – 12 jaar
 • toneel/drama activiteiten
 • kinderliteratuur, vertellen en uitbeelden verhalen
 • kunstzinnige vorming van 0 – 12 jaar
 • interkerkelijk kinderwerk: platform voor onderlinge inspiratie en samenwerking
 • lezingen en workshops: allerlei onderwerpen aangaande de ontwikkeling van kinderen, zowel seculier als kerkelijk
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinVisit Us On Pinterest